Spatial documentation of artefacts and 3D models creation

Information

 • Place: Departement of Archaeology and Museology, Masaryk University, Brno, Czech republic
 • Language: Czech
 • Semesters: since 2012
 • Open to: all (Bc, Mgr, PhD)

Objectives

The main objective of this course is to present to students new 3D documentation methods of the archaeological finds. At the end of this course students should be able to create 3D models of archaeological artefacts both by 3D scanner and photogrammetry on their own. Theoretical and technical support (manuals, tutorials …) will be avaible in e-learning, the practical part of the course (workshops) will be focused on the 3D documentation of various kind of artefacts.

004.jpg

Plan

 • 1. Introduction (plan of the course, theoretical and technical background)
 • 2. Practical training with 3D scanner (calibrations etc.)
 • 3. Scanning of the selected artefacts (pottery I)
 • 4. Scanning of the selected artefacts (pottery II)
 • 5. Scanning of the selected artefacts (small finds – brooches, coins, other metal finds I)
 • 6. Scanning of the selected artefacts (small finds – brooches, coins, other metal finds II)
 • 7. Scanning of the selected artefacts (large sized artefacts I)
 • 8. Scanning of the selected artefacts (large sized artefacts II)
 • 9. Photogrammetry methods (principles, training, testing)
 • 10. Photogrammetry methods (pottery and larger artefacts)
 • 11. Photogrammetry methods (metallic and other small finds)
 • 12. Finalisation of the individual projects (consultations)
 • 13. Credit (Documentation report)

Materials

Literature

 • KUNA, Martin. Non-destructive archaeology :theory, methods and goals. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 555 s., [4. ISBN 80-200-1216-8. info
 • SUKOVÁ, L. – BRŮNA, V. – KROUŽ, J. – Novotný, V. – Kabelka, P. – HEGRLÍK, J. 2010: Zpráva o projektu 3D skenování a fotografování v Národním muzeu Súdánu v Chartúmu. Praha, Pražské egyptologické studie FF UK 7, s. 8-11.
 • URBANOVÁ, Petra, Petr VACHŮT and Zdeňka MĚCHUROVÁ. Analýza podobnosti drobné středověké plastiky pomocí trojrozměrných modelů. (Identical Faces in Small-sized Medieval Figurines. Quantitative Analysis By Geometric Morphometrics). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M), Brno: Masarykova univerzita Brno, 2011, 14-15, 14-15, p. 219-232. ISSN 1211-6327. info

More information